• epidsb-small.png
  • IMG-20160623-slika-za-ekologiju.jpg
  • SB-mikrobiologija.jpg
  • Testiranje-na-droge.jpg
  • zajedn.poslovi.jpg
  • Zavod-SB.jpg

Sve zainteresirane upućujemo...

...da su na mrežnim stranicama Županijskog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije objavljeni rezultati analize uzorka vode koji su uzorkovani dana 7. lipnja 2018. godine.

Sukladno dobivenim rezultatima voda je na području Slavonskog Broda zdravstveno ispravna.

 

Nalazi:

01-02347.184348363042360788537

01-02349.185368176890860455997

5364142_1

HZJZ_Slavonski-Brod-voda-od-7.6.2018_B-15

HZJZ_Slavonski-Brod-voda-od-7.6.2018_vodosprema-Jelas

   
   
© Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije