• epidsb-small.png
  • IMG-20160623-slika-za-ekologiju.jpg
  • SB-mikrobiologija.jpg
  • Testiranje-na-droge.jpg
  • zajedn.poslovi.jpg
  • Zavod-SB.jpg
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće iz javnih vodovoda na području naše Županije obuhvatilo je 675 uzoraka (mikrobiološki parametri) i 550 uzoraka (kemijski parametri), od čega je mikrobiološki neispravno 3,9%, a kemijski 16,4% uzoraka . Iz ostalih javnih vodoopskrbnih objekata mikrobiološki je neispravno 36,5%, a kemijski 38,7% uzoraka. Iz individualnih vodoopskrbnih objekata mikrobiološki je neispravno 75,7% uzoraka, a kemijski  39,3%.
Ukupno je iz svih vodoopskrbnih objekata mikrobiološki ispitano 1168 uzoraka vode za piće od čega je 30,3% neispravno i to zbog ukupnih koliformnih bakterija 27,5%, fekalnih koliformnih bakterija 20,6% i fekalnih streptokoka 19,7%. Kemijski su ispitana ukupno 964 uzorka s 26,1% neispravnih, uglavnom zbog povišenih koncentracija amonijaka, nitrata, željeza, mangana, te boje i mutnoće.
Ispitana su ukupno 24 uzorka vode iz bazena za rekreaciju i medicinsku rehabilitaciju, u kojima su svi mikrobiološki i kemijski parametri odgovarali.
Ispitano je ukupno 40 uzoraka vode iz otvorenih bazena za rekreaciju, i svi su bili i mikrobiološki i kemijski ispravni.
Služba za zdravstvenu ekologiju ovog Zavoda obavlja nadzor nad zdravstvenom ispravnošću proizvoda u objektima za proizvodnju i promet živežnih namirnica, školskim kuhinjama, dječjim vrtićima, raznim ugostiteljskim objektima, a sve to na temelju sklopljenih ugovora. Isto tako, Služba radi i na uvođenju HCCP-a u objekte subjekata koji rukuju s hranom.
Sanitarna inspekcija Brodsko-posavske županije je tijekom 2010. godine u Zavod dostavila 74 uzorka hrane na analizu (meso i mesni proizvodi, sladoled i gotova jela).
Uzet je ukupno 8941 bris s radnih površina, postrojenja, prostora, ruku zaposlenih osoba u proizvodnji i prometu namirnicama, od čega je bilo 26 neispravnih ili 0,3%, prvenstveno zbog prisustva aerobnih mezofilnih bakterija.
Tijekom godine ispitana su ukupno 383 uzoraka hrane od čega je mikrobiološki neispravno 2,1% i to najviše uzorci mesa i mesnih proizvoda. Kemijske analize hrane rađene  su na 35 uzoraka, pretežno na bezalkoholnim pićima i  mesnim proizvodima.
Analiziran je 61 uzorka otpadne vode i to prvenstveno na parametre pH, KPK, BPK5, detergente te ulja i masti,
Biološka provjera sterilnosti suhih sterilizatora i autoklava napravljena je na 92 uzorka iz ambulanti opće medicine i stomatoloških ambulanti s područja naše županije.
Služba za zdravstvenu ekologiju i ove je godine nastavila s mjerenjem koncentracije peluda u zraku, i to u periodu od travnja do listopada.
Prema planu financiranja od strane naručitelja tj. Županije, monitoring vode za piće provodio se u smanjenom obimu. Sveukupno je uzorkovano 118 uzoraka vode (vodovodi i lokalni vodovodi). Od svih analiziranih uzoraka vode, njih 7,6% nije bilo mikrobiološki ispravno.

U Slavonskom Brodu određuju se vrste i koncentracije peludi drveća, trava i korova u vanjskoj atmosferi. Uređaj za hvatanje peludi je tipa Lanzoni koji je smješten na krovu Opće bolnice u centru grada. Iz dobivenih podataka redovito se izrađuje alergijski semafor i peludna prognoza koji su na raspolaganju osobama alergičnim na aeroalergogene, odnosno peludi koji izazivaju alergijske reakcije.


SAVJETI ZA OSOBE ALERGIČNE NA PELUD:

- Ako je koncentracija peludi na koju ste alergični umjerena ili visoka,
izbjegavajte izlazak za sunčanog i vjetrovitog vremena između 12 i 18 sati.

- Ako ipak morate boraviti na otvorenome, nakon povratka kući, operite ruke,
otuširajte se, operite kosu, te presvucite odjeću kako
biste spriječili unošenje peluda u prostor gdje boravite.

- Ako ste u mogućnosti, najbolje je boraviti u zatvorenim i klimatiziranim prostorima.
uzimajte redovito terapiju propisanu od liječnika.

-Za odlazak u prirodu izaberite dan nakon kiše, jer su tada koncentracije peluda u zraku najniže.

Dio djelatnika iz Službe za zdravstvenu ekologiju nalazi se u HACCP timu .U suradnji sa subjektima u poslovanju s hranom stručni HACCP tim uspostavlja, nadzire, primjenjuje i verificira sva načela HACCP sustava i održava stručna predavanja o HACCP-u.

Laboratorij provodi kontrolu mikrobiološke čistoće objekta  u prometu s namirnicama. Služba za zdravstvenu ekologiju djeluje ponudom i realizacijom različitih programa i ugovornih poslova.

Laboratorij je ovlašten za ispitivanje otpadnih voda, podzemnih i površinskih voda prema Rješenju Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, a u skladu s objavom popisa ovlaštenih laboratorija (NN147/09)
Otpadne vode i tehnološke otpadne vode se kemijski ispituju radi utvrđivanja kvalitete otpadne vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, sabirne jame i prirodne prijemnike. Vrsta ispitivanja za svaki objekat je određena važećom vodopravnom dozvolom i/ili pravilnicima.

Svako ispitivanje vode započinje uzorkovanjem, stoga je vrlo važno pravilno uzeti uzorak vode.

Uzorak vode za mikrobiološko ispitivanje treba biti uzet u sterilnu bocu (dobije se u Službi za zdravstvenu ekologiju), koja se ne smije napuniti do ruba već tako da nakon stavljanja čepa ostane prostor ispunjen zrakom. To pomaže miješanju prije ispitivanja i izbjegavanju slučajnog onečišćenja. Nakon uzorkovanja uzorak je potrebno dostaviti u laboratorij i ispitati što je moguće prije, po mogućnosti unutar 6 sati, i pri transportu omogućiti uvijete od 4 +/- 2oC (priručni hladnjak).

Voda za piće ocjenjuje se prema važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/08.


U analizi vode obavljaju se:

· organoleptička ispitivanja


· fizikalno-kemijska ispitivanja


· mikrobiološka ispitivanja


1. Organoleptička ispitivanja:

- miris
- okus

2. Fizikalno-kemijska ispitivanja:


- boja
- mutnoća
- temperatura
- pH
- elektrovodljivost
- utrošak KMnO4
- ukupni suhi ostatak
- ukupna tvrdoća
- suspendirane tvari
- otopljeni kisik
- slobodni rezidualni klor
- amonijak
- dušik po Kjeldahlu
- fosfati
- kalcij
- kloridi
- magnezij
- nitrati
- nitriti
- sulfati
- mangan
- željezo


3. Mikrobiološka ispitivanja


- aerobne mezofilne bakterije
- ukupne koliformne bakterije
- fekalne koliformne bakterije
- fekalni streptokoki
- sulfitoreducirajuće klostridije
- Pseudomonas aeruginosa

U našem laboratoriju ispituje se prisustvo sljedećih mikroorganizama u namirnicama:

Aerobne sporogene bakterije            Aerobne mezofilne bakterije
Salmonella vrste                             Enterobacteriaceae
Escherichia coli                              Staphylococcus aureus
Listeria monocytogenes                  Enterococcus vrste
Sulfitoreducirajuće klostridije            Kvasci 
Plijesni


Kemijsko ispitivanje namirnica

U sklopu ovog ispitivanja vrši se

· određivanje vlage

· određivanje suhe tvari

· određivanje pepela

· određivanje stupnja kiselosti

· određivanje bjelančevina

· određivanje masti

· određivanje nitrita

· određivanje nitrata

· određivanje ugljikohidrata

· određivanje polifosfata

· određivanje aditiva: konzervansi i umjetna sladila

· određivanje sintetskih bojila

Služba ekologije obavlja ove poslove:

- prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće i stanje vodoopskrbe
- prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost namirnica te kvalitetu namirnica
- prati, proučava i ocjenjuje vodu za sport, kupanje i rekreaciju
- provodi kontrolu mikrobiološke čistoće objekata u prometu s namirnicama
- ispituje i ocjenjuje sastav i kakvoću otpadnih voda, površinskih i podzemnih voda
- provodi kontrolu sterilizacije

Potvrda o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 u Službi za zdravstvenu ekologiju znači da se
ispitivanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti u ispitnim laboratorijima provode prema najvišim standardima, te da su laboratoriji u kojima se vrše ispitivanja po tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti međunarodno priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji posjeduju akreditaciju prema navedenoj normi za isto područje ispitivanja.

Ovdje možete pogledati potvrdu o akreditaciji.
Popis metoda iz područja akreditacije možete pogledati i na stranici Hrvatske akreditacijske agencije
(www.akreditacija.hr).

Voditelj Službe: doc.prim.dr.sc.Ante Cvitković,dr.med.spec. epidemiologije
Tel.035/444-796

Služba za zdravstvenu ekologiju se nalazi na adresi.
Vladimira Nazora 2A, Slavonski Brod
Tel:035/447-228 loc.107,118
fax: 035/440-244

mr.sc. Renata Josipović, dipl.ing.-zamjenik voditelja službe
Martina Nadih, dipl.ing
Zvonimira Medverec Knežević, dipl.ing
Davorin Deanković, sanit.ing.
Silvana Tokić, farmaceutski tehničar
Nevenka Petrović, farmaceutski tehničar


Radno vrijeme: radnim danom 7:00-15:00
Prijam uzoraka vode: ponedjeljkom i utorkom 8:00-14:00

 

LABORATORIJ

Tel: 035/447-228 (lokal 111)

   
   
© Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije