• epidsb-small.png
  • IMG-20160623-slika-za-ekologiju.jpg
  • SB-mikrobiologija.jpg
  • Testiranje-na-droge.jpg
  • zajedn.poslovi.jpg
  • Zavod-SB.jpg

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, čl.26 (NN 79/07) i Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (NN 23/94) higijensko-epidemiološka služba provodi zdravstveni nadzor nad osobama:

1. koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji ili prometu hrane ili opskrbi pučanstva pitkom vodom, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom, odnosno pitkom vodom,

2. koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji ili prometu sredstava za održavanje osobne higijene, njege ili uljepšavanja lica i tijela kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice,

3. koje obavljaju, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova u osnovnim i srednjim školama i drugim ustanovama za djecu i mladež (jaslice, vrtići, đački domovi, dječja odmarališta, ustanove socijalne skrbi i sl.),

4. privatnim zdravstvenim radnicima te osobama koje u pravnim osobama s registriranom zdravstvenom djelatnošću i ustanovama socijalne skrbi obavljaju preglede, liječenje, njegu i usluživanje bolesnika, kao i osobama koje rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova ili medicinskih proizvoda, odnosno na drugi način dolaze u neposredan dodir s lijekovima ili medicinskim proizvodima,

5. koje se u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanjem higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, »wellness« centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.),

6. za koje se sumnja da su kliconoše betahemolitičkog streptokoka iz grupe A, koagulaza pozitivnog stafilokoka, odnosno stafilokoka koji izlučuje enterotoksin ili meningokoka,

7. koje izlučuju klice trbušnog tifusa,

8. koje u Republiku Hrvatsku dolaze iz država u kojima postoji bolest malarije, kolere, virusnih hemoragijskih groznica ili drugih bolesti određenim međunarodnim ugovorom kojeg je Republika Hrvatska stranka,

9. koje dolaze u Republiku Hrvatsku kao tražitelji azila, azilanti i osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom,

10. strancima koji u Republiku Hrvatsku dolaze na školovanje, stručno usavršavanje ili privremeni rad kao i članovi njihovih obitelji koji zajedno s njima dolaze u Republiku Hrvatsku.

Novorođenčad: BCG vakcinacija + hepatitis B
a) Ako su rođena u rodilištima cijepit će se BCG cjepivom i protiv hepatitisa B  odmah u rodilištu.
b) Ukoliko nisu rođena u rodilištu cijepit će se BCG cjepivom do navršena dva mjeseca starosti, a protiv hepatitisa B u prvom mjesecu života
c) Sva djeca koja nisu cijepljena u rodilištu odnosno do dva mjeseca starosti moraju se cijepiti BCG cjepivom do navršene prve godine života.

Novorođenčad HBsAg-pozitivnih majki (sve trudnice se obvezno testiraju): hepatitis B imunizacija uz primjenu imunoglobulina, u rodilištu odmah po rođenju (NN 164/04), prema postekspozicijskoj shemi.

S navršena dva mjeseca života: Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib + hepatitis B

Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib

Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib + hepatitis B

2. godina života:
- po navršenih 12 mjeseci života OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBEOLA (MO-PA-RU)
- Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib

4. godina života: DI-TE-PER acelularno

I. razred osnovne škole :OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBEOLA (MO-PA-RU) (ili prilikom upisa)
DI-TE pro adultis + POLIO (IPV)

VI. razred osnovne škole: HEPATITIS B: 2 puta s razmakom od mjesec dana i treći puta pet mjeseci nakon druge doze

VII. razred osnovne škole: tuberkulinsko testiranje i BCG docjepljivanje nereaktora i epidemiološka obrada hiperreaktora

VIII razred osnovne škole: DI-TE pro adultis + POLIO (IPV)

Završni razred srednjih škola: DI-TE pro adultis
(19. godina života)

Nakon navršenih 60 godina života: ANA-TE

Ova Služba provodi imunoprofilaksu: aktivnu cijepljenjem i/ili pasivnu imunoglobulinima

1.protiv bjesnoće- sve osobe izložene zarazi virusom bjesnoće
2.protiv žute groznice- osobe koje putuju u strane zemlje
3.protiv hepatitisa B- nakon izloženosti, obiteljski kontakti, zdravstveni radnici
4.protiv pneumokokne bolesti- osobe kojima je odstranjena slezena
5.protiv trbušnog tifusa- prema epidemiološkim indikacijama
6.protiv gripe- zdravstveni radnici
7.protiv krpeljnog meningoencefalitisa-osobe koje borave u blizini prostora u kojima ima zaraženih krpelja
8.protiv kolere- osobe koje putuju u strane zemlje
9.ostala cijepljenja

Na temelju članka 24., Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) ovaj Zavod provodi:

-obveznu preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju;
-stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svojem području ukolikoih obavljaju pravni subjekti izvan zdravstva;

Obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodi se radi:

-sprečavanja pojave zaraznih bolesti- kao OPĆA PREVENTIVNA MJERA
-suzbijanja širenja određenih zaraznih bolesti- kao POSEBNA PREVENTIVNA MJERA

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) i Pravilnika o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica čl. 2 (NN 23/94)

-sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji i prometu namirnica dolaze u neposredan dodir s namirnicama moraju proći tečaj zdravstvenog odgoja.

Tečaj se održava po osnovnom i proširenom programu, svake četvrte godine od zadnje provjere znanja.

Tečaj po osnovnom programu pohađa se prije početka rada, a po proširenom programu tijekom obavljanja određenih poslova odnosno djelatnosti s namirnicama.

Po završetku tečaja obavlja se provjera znanja polaznika tečaja pred komisijom. Polazniku tečaja koji je postigao uspjeh na provjeri znanja izdaje se potvrda.

Da biste prijavili radnike za tečaj zdravstvenog odgoja potrebno je:

-narudžbenicu s ispunjenim podacima (naziv, OIB i matični broj obrta, kontakt telefon kao i popis radnika) poslati na broj faxa:035/440-244.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 035/447-228, lokal 128.
Kontakt osoba: Iva Vuković, ing.


 

SANITARNI PREGLED- zdravstveni pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom
Temeljem zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) i Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN23/94), zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namirnica, odnosno opskrbi pučanstva pitkom vodom, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama odnosno s pitkom vodom, obuhvaća:

1. prije stupanja u radni odnos:
a) liječnički pregled na zarazne bolesti koje se mogu prenositi namirnicama odnosno pitkom vodom i na gnojna oboljenja.
b) uzimanje materijala i bakteriološki pregled stolice na salmonele i šigele (kliconoštvo),
c) uzimanje materijala i laboratorijski pregled stolice na parazite Enterobius (Oxyuris) vermicularis, Hymenolepis nana, Entamoeba histoytica, Taenia solium i Lamblia intestinalis,
d) rendgensko snimanje pluća ako se na temelju liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća.

2. povremeni zdravstveni pregled tijekom uposlenja:
a) jedanput godišnje (liječnički pregled, bakt. pregled stolice na kliconoštvo i lab. pregled stolice na parazite
b) svakih šest mjeseci ( pregled stolice na kliconoštvo)

Služba za epidemiologiju kontinuirano prati i analizira epidemiološku situaciju na području Županije, te provodi opće i posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Brodsko-posavske županije
* praćenje kretanja zaraznih bolesti, rano otkrivanje izvora zaraze i puteva prijenosa  na temelju prijava zaraznih bolesti s intervencijom i  provedbom mjera  suzbijanja obzirom na pojedinačnu ili epidemijsku pojavu,
* nadzor nad kliconošama akutnih i kroničnih zaraznih bolesti, te vođenje registara,
* zdravstveni nadzor nad određenim kategorijama zaposlenih osoba: koje obavljaju poslove u proizvodnji i prometu namirnica, odnosno opskrbi pučanstva pitkom vodom, a koje na svojim  radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama, odnosno pitkom vodom,  pregledi osoba koje obavljaju poslove u školama i drugim ustanovama za djecu i mlade, pregledi zdravstvenih djelatnika koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, obavljaju preglede, liječenje, njegu bolesnika i osoba koje rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova.
* zdravstveni nadzor nad putnicima u međunarodnom prometu prema Međunarodnom sanitarnom pravilniku,
* nadzor nad provođenjem obveznih imunizacija na području Županije, potrošnjom cjepiva po Programu, izdavanjem cjepiva u ordinacije koje sudjeluju u Programu, prikupljanjem mjesečnih izvješća s terena, objedinjavanjem potreba za cjepivima s nabavkom od centralnog distributera te raspodjela prema mjestima rada, odnosno ordinacijama na području Županije,
* praćenje i evidencija  eventualnih nepoželjnih nuspojave s postvakcinalnim komplikacijama,
* izrada mjesečnog i godišnjeg izvješća o izvršenim obveznim imunizacijama, planovi cijepljenja za slijedeću godinu, periodični plan nabave cjepiva, organizacija, kontrola i evakuacija,
* u djelokrugu antirabične ambulante je anketiranje i cijepljenje protiv bjesnoće po  epidemiološkim indikacijama,
* cijepljenje s ostalim cjepivima izvan obveznog programa, a po epidemiološkim indikacijama,
* kontinuirana provedba zdravstvenig odgoja i prosvjećivanje ugroženih osoba u okviru mjera za sprečavanje bolesti, a posebno provođenjem tečaja tzv. "Higijenskog minimuma" za osobe zaposlene u proizvodnji i prometu namirnica,
* temeljem trajnog plana i programa  nadzire se provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, a po potrebi i provode preventivni i protuepidemijski postupci za područje Županije.
Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje HIV/AIDS
Od 01. ožujka, 2006. u okviru Službe otvoren je Centar za besplatno i anonimno HIV testiranje i savjetovanje (CTS). U savjetovalištu rade dva savjetnika od kojih je jedan koordinator. Oni nastoje, u suradnji s korisnicima, pomoći savjetom te testiranjem na HIV infekciju. Osnovni cilj rada CTS-a je povećati dostupnost dobrovoljnom, anonimnom i besplatnom testiranju i savjetovanju cijeloj populaciji, osobito osobama u skupinama rizičnog ponašanja. Radom u Centru nastoji se utjecati na usvajanje pozitivnih životnih stavova i stilova kao što su: odgovorno spolno ponašanje, nekorištenje psihoaktivnih droga, a kada se rizici dogode pomoći po principima dragovoljnosti, besplatnosti i anonimnosti za korisnika, a ovaj način održavati nisku razinu oboljelih od HIV/AIDS-a i smanjiti rizik od povećanog širenja bolesti u budućnosti.

Područja od posebnog interesa ove Službe
Unazad nekoliko desetljeća u okviru ispitivanja zavičajne patologije istraživači Službe su uključeni  i u posebne projekte prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i znanstveno-istraživačke projekte istraživanja endemske nefropatije i karcinoma gornjeg urotela.
Zadnjih nekoliko godina isto je slučaj sa nekoliko prirodnožarišnih zoonoza prisutnih na području ove Županije.

   
   
© Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije