• epidsb-small.png
  • IMG-20160623-slika-za-ekologiju.jpg
  • SB-mikrobiologija.jpg
  • Testiranje-na-droge.jpg
  • zajedn.poslovi.jpg
  • Zavod-SB.jpg

TESTIRANJE URINA na psihoaktivne tvari na zahtjev poslodavca, za vizu,

vanredne pregled za vozačke dozvole i sl. ( cijena je 185,00 kn )

U Službu se može doći bez uputnice. Neophodno  je prethodno nazvati radi dogovora
termina za razgovor ili pregled ( naročito prilikom prvog dolaska ).

Osobe koje dolaze zbog liječenja ovisnosti po prvi put moraju ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Mogu se liječiti i osobe koje nemaju zdravstveno osiguranje jer će osiguranje ostvariti
za potrebe liječenja preko naše Službe.

KONTAKTI

Liječenje ovisnosti: 035/411-319; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mentalno zdravlje-savjetovališta: 035/415-897, 035/415-434; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RADNO VRIJEME:

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK
PRIJE PODNE OD 07.00 DO 15.00 SATI
PAUZA OD 10.00 DO 10.30
UTORAK I ČETVRTAK
POSLIJEPODNE OD 11.00 DO 19.00 SATI
PAUZA OD 14.00 DO 14.30

MENTALNO ZDRAVLJE

Mentalni poremećaji se definiraju kao psihološka i biološka disfunkcija, odnosno disfunkcija u ponašanju pojedinca. Uključuju niz smetnji od poremećaja afekta, opažanja, mišljenja, inteligencije, pažnje, nagona i volje, do poremećaja svijesti i njihove kombinacije.
Osobe s mentalnim poremećajima imaju povećani morbiditet i mortalitet od tjelesnih bolesti.
Za zaštitu mentalnog zdravlja je važno nekoliko područja djelovanja: podrška roditeljstvu i ranim godinama života, promicanje mentalnog zdravlja u školama, na radnom mjestu, podrška zdravom starenju, skrb za skupine pod povećanim rizikom za duševne poremećaje, prevencija depresije i samoubojstava, prevencija nasilja i upotrebe sredstava ovisnosti, smanjenje društvene izolacije i stigmatizacije oboljelih od duševnih bolesti.
Aktivnosti su usmjerene prema cijeloj populaciji, ali i prema specifičnim skupinama.
Mjere zaštite mentalnog zdavlja:

1. Savjetovanje usmjereno zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata-
pružanje pomoći i podrške djeci i njihovim obiteljima u rješavanju poblema i poteškoća vezanih
uz psihofizički rast i razvoj, školovanje, učenje i ponašanje, prilagodbu na promjenu mjesta stanovanja,
poremećaje prehrane, spolno sazrijevanje i ponašanje, eksperimentiranje i uporaba sredstava koje
mogu stvoriti ovisnost

"SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE"
-PREDŠKOLSKA DOB
-ŠKOLSKA DOB
-STUDENTI

-smetnje ponašanja i poteškoće učenja
-pravilna prehrana i prevencija prekomjerne težine
-nasilje-u obitelji, vršnjačko i u vezama
-spolno i reproduktivno zdravlje
-tretman po odluci ODO,CZSS,sudova
-eksperimentiranje sa sredstvima koje mogu stvoriti ovisnost

2. Savjetovanje usmjereno na zaštitu mentalnog zdravlja odraslih- pomoć i podrška osobama pod povećanim rizikom za razvoj mentalnih poremećaja, savjetovanje osoba sa duševnim bolestima, osoba sa invaliditetom ili mentalnom retardacijom za što bolju inkluziju i smanjenje disabilitet, te destigmatizaciju

"SAVJETOVALIŠTE ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA"
TEL. 035/ 415 434, PONEDJELJKOM OD 8 DO 10 SATI
ČETVRTKOM OD 15 DO 17 SATI

-savjetovanje obitelji osoba i osoba sa duševnim bolestima
-savjetovanje obitelji osoba i osoba sa invaliditetom
-savjetovanje obitelji osoba sa mentalnom retardacijom


3. Savjetovanje usmjereno zaštiti mentalnog zdravlja starijih osoba- pomoć i podrška zdravom starenju,
promocija zdravih stilova života starijih osoba, preporuke za očuvanje i unaprjeđenje kvalitete života, edukcija osoblja ustanova za smještaj starijih osoba, prilagodba novonastalim životnim okolnostima (gubitak bračnih partnera, odlazak u mirovinu),

"SAVJETOVALIŠTE ZA ZDRAVO STARENJE"
TEL. 035/415 897, SRIJEDOM I PETKOM OD 8 DO 10 SATI

-edukacije
-telefonsko savjetovanje


OVISNOSTI

PREVENCIJA

1. Primarna prevencija ovisnosti
-educiranje i informiranje roditelja, nastavnika te zdravstvenih djelatnika o ovisnostima
-sprječavanje i suzbijanje bolesti koje su posljedica uzimanja svih tvari koje mogu izazvati
ovisnost
-sudjelovanje u provođenju Školskog preventivnog programa ( edukacija edukatora )
- obilježavanje  i  koordiniranje “Mjeseca borbe protiv ovisnosti”
- sudjelovanje u projektu “ Zdrav za 5 “

2. Sekundarna prevencija ovisnosti
- rad sa osobama pod povećanim rizikom za razvoj ovisnosti i njihovim obiteljima kroz 
“Savjetovalište za mlade”
-Savjetovanje putem telefona

3. Tercijarna prevencija
-tretman osoba sa razvijenim bolestima ovisnosti i sa njihovim obiteljima


IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

Ovisnost je kronična recidivirajuća bolest mozga koja zahtjeva dugotrajno i postepeno liječenje, te individualni tretman. Namjenjeno je svima koji su sami zatražili pomoć ili im je određena mjera obveznog liječenja ovisnosti. Program rada je određen Nacionalnom strategijom o suzbijanju zlouporabe droga te Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i specifičnim potrebama građanstva.
Svakom pacijentu se pristupa individualno te se određuje za njega najbolji progam liječenja  uz individualno savjetovanje, psihijatrijsko savjetovanje, rad na modifikaciji ponašanja, obiteljski tretman, dijagnostika, savjetovanje, edukacija i  testiranje na  zarazne bolesti.

1. LIJEČENJE OVISNOSTI O OPIJATIMA I DRUGIM DROGAMA:
-Drug free program
-Supstitucijski program metadonom
-Supstitucijski program buprenorfinom


2. LIJEČENJE OVISNOSTI O ALKOHOLU:
-Savjetovanje
-KLA


3.PATOLOŠKO KOCKANJE

 

 

 

   
   
© Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije