• epidsb-small.png
  • IMG-20160623-slika-za-ekologiju.jpg
  • SB-mikrobiologija.jpg
  • Testiranje-na-droge.jpg
  • zajedn.poslovi.jpg
  • Zavod-SB.jpg

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo

Brodsko-posavske županije Slavonski Brod

 

 Za ravnatelja Zavoda može se imenovati osoba koja osim Zakonom propisanih uvjeta ispunjava i slijedeće uvjete:

- mora imati završen sveučilišni diplomski studij,

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci

Mandat traje četiri godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se Zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, 35 000 Slavonski Brod, V. Nazora 2A, pp129., s naznakom "za natječaj – izbor ravnatelja" .

 Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Obavijest o izabranom kandidatu biti će dostavljena podnositeljima prijave u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu.

 

Zavod za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije
Slavonski Brod, Nazorova 2a, PP129.

NATJEČAJ


za prijem na određeno vrijeme dva liječnika specijaliste

školske medicine ili dva liječnika opće medicine

u Zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

do povratka djelatnika sa specijalizacije


Prijavi treba priložiti:

1.    Kratak životopis

2.    Domovnicu u izvorniku ili ovjerenu presliku

3.    Diplomu o završenom fakultetu u izvorniku ili ovjerenu presliku

4.    Uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili ovjerenu presliku radne knjižice

5.    Uvjerenje o položenom državnom ispitu u izvorniku ili ovjerena preslika

6.    Potvrda o nekažnjavanju i da nije pod istragom ne starija od 1 (jedan) mjesec

7.    Odobrenje za samostalni rad Hrvatske liječničke komore u izvorniku ili ovjerenu presliku

Rok za podnošenje prijava je   11. studeni 2010. godine ili do popunjenja radnog mjesta

Prijave se podnose ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije,

V. Nazora 2A, pp129, Slavonski Brod.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije zadržava pravo poništenja Natječaja.

 

   

Poveznice  

HPV poveznica

preventivni program

   
   
© Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije