• epidsb-small.png
  • IMG-20160623-slika-za-ekologiju.jpg
  • SB-mikrobiologija.jpg
  • Testiranje-na-droge.jpg
  • zajedn.poslovi.jpg
  • Zavod-SB.jpg

Služba za zajedničke poslove

Voditeljica Službe:
Vlatka Iveša, dipl.oec.
tel. 035/440-246
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pravni poslovi:
Marija Vukelić dipl.iur.
tel.035/447-228 lok. 121
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Računovodstveni poslovi:
Kata Garić,
tel. 035/447-228 lok 121
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Renata Cvitković
tel. 035/447-228 lok 115
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obračun plaće:
Monika Sočković dipl.oec.
tel. 035/447-228 lok.115
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Javna nabava:
Monika Sočković dipl.oec.
tel. 035/447-228 lok.115
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kadrovski poslovi:
Nataša Miletić, upravni pravnik
tel. 035/447-228 lok 119
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Domar:
Predrag Šimić
tel. 035/ 447-228 lok.112
091-7667253

 

Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Voditeljica službe:
Nevenka Meandžija, dr. med.
spec. školske medicine

AMBULANTA SLAVONSKI BROD
Adresa: A. Cesarca 71
tel: 035/ 442-403, 035/ 442-478
fax 035/ 442-407
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liječnici:
Marijana Ćosić Čivrag, dr. med.
spec. školske medicine
Patricija Raguž, dr. med
spec. školske medicine

AMBULANTA NOVA GRADIŠKA
Adresa: Matije Gupca 40b
tel: 035/361-795

SPECIFIČNE PREVENTIVNE MJERE

1. SISTEMATSKI PREGLEDI :

- prije upisa u prvi razred O.Š. ( utvrđivanje psihofizičke zrelosti za upis u 1.razred)
- V r. O.Š. ( praćenje psihofizičkog razvoja s naglaskom na početak puberteta i prilagodbom na razrednu nastavu)
- VIII r. O.Š. ( profesionalna orijentacija)
- I r. S.Š. ( prepoznavanje zdravstvenih rizika i rizičnih ponašanja i prilagodba na srednju školu)
- prva godina fakulteta ( s naglaskom na mentalno i reproduktivno zdravlje )

2. OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDI :

KONTROLNI – nakon preventivnih pregleda
NAMJENSKI- prije upisa u srednju, višu i visoku školu (fakultet) ukoliko to škola zahtjeva

- prije prijema u đački ili studentski dom
- utvrđivanje zdr. stanja djeteta prilikom promjene školovanja ili načina života
- utvrđivanje sposobnosti i kontraindikacija za odlazak na organizirani odmor
- pregled prije započinjanja bavljenja tjelesnom aktivnošću
- prije natjecanja školskih sportskih klubova   

SKRININZI ( vid na boje i oštrina vida – 3.r, skolioza –6.r.)

3. ODREĐIVANJE PRIMJERENOG VIDA ŠKOLOVANJA DJECE S POTEŠKOĆAMA

4. ODREĐIVANJE PRILAGOĐENOG PROGRAMA TJ.ODGOJA

(djelomično ili potpuno oslobađanje za period duži od 2 mj)

5. CIJEPLJENJE I DOCIJEPLJIVANJE

6. SAVJETOVALIŠNI RAD

za ućenike, roditelje i nastavnike  ( kronično zdravlje; mentalno zdravlje; problemi ponašanja, učenja; rizično ponašanje - zlouporaba psihoaktivnih tvari, planiranje obitelji i sl.)

7. ZDRAVSTVENI ODGOJ

UČENICI: zdrava prehrana i higijena- I-IV r; pubertet –Vr; Hepatitis B-VI r; Tuberkuloza-VIIr
Profesionalna orijentacija, samopregled dojke i testisa –VIIIr;
Rizično ponašanje - alkohol, pušenje, droge, kontracepcija, spolno prenosive bolesti - srednja škola
RODITELJI: zdrava prehrana, ovisnosti, pubertet, najčešće bolesti dječje dobi
NASTAVNICI - učiteljska vijeća, stručni aktivi- droge, pušenje, alkohol, AIDS

8. HIGIJENSKA KONTROLA  ŠKOLA I ŠK. KUHINJA

9. SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE ZARAZNIH BOLESTI

Služba za kliničku mikrobiologiju u svom sastavu ima četiri odjela koji su nadalje podijeljeni u laboratorije, a obavlja i djelatnost kliničke mikrobiologije za Opću bolnicu „dr Josip Benčević“, Slavonski Brod.

 

Subcategories

Voditeljica Službe:
Vlatka Iveša, dipl.oec.
tel. 035/440-246
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pravni poslovi:
Marija Vukelić dipl.iur.
tel.035/447-228 lok. 121
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Računovodstveni poslovi:
Kata Garić,
tel. 035/447-228 lok 121
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Renata Cvitković
tel. 035/447-228 lok 115
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obračun plaće:
Monika Sočković dipl.oec.
tel. 035/447-228 lok.115
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Javna nabava:
Monika Sočković dipl.oec.
tel. 035/447-228 lok.115
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kadrovski poslovi:
Nataša Miletić, upravni pravnik
tel. 035/447-228 lok 119
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Domar:
Mijat Opačak
tel. 035/ 447-228 lok.112
091-7667253

 

Služba za mikrobiologiju

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Služba za mikrobiologiju
35000 Slavonski Brod, Vladimira Nazora  2A

Tel: 035/ 447 228

Fax: 035/ 440 244

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme Službe za mikrobiologiju:

07-19 sati radnim danom
07-13 sati subotom
07-12 sati praznikom
Nedjeljom ne radi

Pripravnost liječnika specijalista:

Radnim danom od 15-19 sati
Subotom 24 sata
Nedjeljom i praznikom od 07-19 sati

Tel. za pripravnost: 091/ 9717 476

Djelatnici:

Voditelj djelatnosti:
Mr.sc. Maja Tomić Paradžik,dr. med.
Specijalist medicinske mikrobiologije s parasitologijom

Tel: 035/447 228/ 114

Liječnici specijalisti:
Željka Krištof, dr.med.
Specijalist medicinske mikrobiologije s parasitologijom

Tel: 035/447 228/ 131

Liječnik:
Finka Jozić, dr. med.
Tel: 035/447 228/ 108

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:
Zlatko Ivančić
Ana Stanić
Ivana Žuljević

Laboratorijske tehničari:
Ilinka Lovrić
Rajka Pavetić
Zvjezdana Botica
Terezija Đaković
Jadranka Jurković
Anica Knežević
Jasna Gavranić
Mira Rašić

Administratorica:
Ivanka Martinović

Pomoćna djelatnica:
Ivanka Jagodanović

 

Djelatnici Službe 2011. godine. Stoje slijeva nadesno: Zlatko Ivančić, med.lab.ing., Jadranka Jurković, lab.teh., Terezija Đaković, lab.teh., Mira Rašić, lab.teh., Ivana Žuljević, prvostupnik med.lab.dg., Ivanka Jagodanović, pom.djelatnik, Ivanka Martinović, adm., Ana Stanić, med.lab.ing., Anica Knežević, lab.teh., iza nje Katarina Spajić, lab.teh. (na zamjeni), Zvjezdana Botica, lab.teh.
Ispred u prvom redu: mr.sc. Maja Tomić Paradžik, dr.med., Ilinka Lovrić, lab.teh., prim.dr.sc. Mirna Petanović, dr.med.-voditeljica Službe. Nedostaju: Željka Krištof, dr.med., Jasna Gavranić, lab.teh., Rajka Pavetić, lab.teh.

Prijem materijala i izdavanje nalaza (šalter)
Tel: 035/447 228/ 125
Prijem materijala: 07-11 sati
Izdavanje nalaza: 13-15 sati

Laboratorij:
Tel: 035/447 228/ 124
      035/447 228/ 122
      035/447 228/ 117

Ustroj djelatnosti

1. Odjel za dijagnostiku tuberkuloze, mikologiju i serologiju
2. Odjel za bakteriološku dijagnostiku infekcija (respiratorne, urogenitalne, primarno sterilnih sustava i hospitalne infekcije)
3. Odjel za dijagnostiku crijevnih infekcija i parasitologiju
4. Odjel za pripremu podloga i sterilizaciju

Stručna aktivnost

 mikrobiološka dijagnostika  bolničkih i izvanbolničkih
 uzoraka humanog porijekla
 bakteriološka kontrola nežive sredine u zdravstvenim ustanovama
 kontrola sterilnosti krvi i krvnih derivata
 evidencija osjetljivosti bakterijskih patogena
 praćenje učestalosti rezistencije pojedinih vrsta mikroorganizama
 praćenje potrošnje antimikrobnih lijekova
 izrada izvješća o stručnom radu i o kretanju rezistencije bakterija na antibiotike
 
Popis mikrobioloških pretraga

Bakteriološka dijagnostika aerobnih i anaerobnih bakterija

 izolacija i identifikacija različitih bakterijskih vrsta
 komercijalni lateks testovi za dokazivanje određene bakterijske vrste ( MRSA slidex, Strepto slidex, Slidex meningite- Kit)
 komercijalni identifikacijski testovi za određivanje bakterijske vrste ( enterobakterije, anaerobne bakterije, nonfermentori, najseriacee, Legionella spp. )
 izolacija bakterijskih vrsta iz urina te određivanje broja klica
 hemokulture (aerobne i anaerobne)
 određivanje osjetljivosti bakterijskih vrsta na antibiotike disk-difuzijskom metodom ( EUCAST), određivanje MIK-ova E testom

Testovi za dokazivanje RSV i virusa influenzae tip A i tip B

Dijagnostika crijevnih infekcija

 izolacija bakterijskuh vrsta iz stolice i brisa rektuma (Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Campylobacter spp., EPEC, EHEC, V. cholerae
 postupci identifikacije navedenih bakterijskih vrsta, te serotipizacija salmonela, šigela, jersinija
 EPEC serotipizacija i titracija
 dokazivanje antigena i toksina C. difficile u stolici
 dokazivanje Helicobacter pylori u stolici
 dijagnostika virusnih uzročnika proljeva (Adeno virus, Rota virus, Norovirus)

Dijagnostika parazitarnih infekcija

 pretraga stolice na jajašca crijevnih crva te cista crijevnih protozoa- MIFC
 pretraga stolice na Cryptosporidium spp.
 perianalni otisak- Enterobius vermicularis
 pretraga duodenalnog soka na vegetativne oblike Giardiae lambliae
 krvni razmaz i gusta kap na Plasmodium spp.
 pretraga na Trichomonas vaginalis

Serološka dijagnostika

 AST (ASO)
 AStaL
 CRP
 RF
 Waaler-Rose
 VDRL
 TPHA

Bakteriološka dijagnostika tuberkuloze

 bojanje direktnih mikroskopskih preparata po Ziehl-Neelsenu
 kultivacija na krutoj ( Lowenstein-Jensen) i tekućoj (MGIT) podlozi

Dijagnostika urogenitalnih infekcija

 obrada uzoraka na mikoplazme (M. hominis i U. urealyticum)
 DIF na Chlamydiu trachomatis

Dijagnostika uzročnika gljivičnih bolesti (mikoza)

 mikroskopija i uzgoj Dermatofita (Epidermophyton spp., Microsporum spp., Trichophyton spp.),   
 Candida spp. i ostalih medicinski značajnih gljiva 

SLUŽBA ZA PREVENTIVNU ŠKOLSKU MEDICINU

Voditeljica službe:
Nevenka Meandžija, dr. med.
Spec. školske medicine
AMBULANTA SLAVONSKI BROD

Adresa: A. Cesarca 71
tel: 035/ 442-403, 035/ 442-478

fax 035/ 442-407
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liječnici:

Marija Ivanko, dr. med
Spec. školske medicine

Marijana Ćosić-Čivrag, dr. med.
Specijalizant školske medicine

Patricija Raguž, dr. med
specijalizant školske medicine
AMBULANTA NOVA GRADIŠKA

Adresa: Lj. Gaja 28
tel/fax 035/364-343

Liječnik:

Biserka Labavić, dr. med.
Specijalist školske medicine
SPECIFIČNE PREVENTIVNE MJERE

1. SISTEMATSKI PREGLEDI :

- prije upisa u prvi razred O.Š. ( utvrđivanje psihofizičke zrelosti za upis u 1.razred)
- V r. O.Š. ( praćenje psihofizičkog razvoja s naglaskom na početak puberteta i prilagodbom na razrednu nastavu)
- VIII r. O.Š. ( profesionalna orijentacija)
- I r. S.Š. ( prepoznavanje zdravstvenih rizika i rizičnih ponašanja i prilagodba na srednju školu)
- prva godina fakulteta ( s naglaskom na mentalno i reproduktivno zdravlje )

2. OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDI :

KONTROLNI – nakon preventivnih pregleda
NAMJENSKI- prije upisa u srednju, višu i visoku školu (fakultet) ukoliko to škola zahtjeva

- prije prijema u đački ili studentski dom
- utvrđivanje zdr. stanja djeteta prilikom promjene školovanja ili načina života
- utvrđivanje sposobnosti i kontraindikacija za odlazak na organizirani odmor
- pregled prije započinjanja bavljenja tjelesnom aktivnošću
- prije natjecanja školskih sportskih klubova

SKRININZI ( vid na boje i oštrina vida – 3.r, skolioza –6.r.)

3. ODREĐIVANJE PRIMJERENOG VIDA ŠKOLOVANJA DJECE S POTEŠKOĆAMA

4. ODREĐIVANJE PRILAGOĐENOG PROGRAMA TJ.ODGOJA

(djelomično ili potpuno oslobađanje za period duži od 2 mj)

5. CIJEPLJENJE I DOCIJEPLJIVANJE

6. SAVJETOVALIŠNI RAD

za ućenike, roditelje i nastavnike  ( kronično zdravlje; mentalno zdravlje; problemi ponašanja, učenja; rizično ponašanje - zlouporaba psihoaktivnih tvari, planiranje obitelji i sl.)

7. ZDRAVSTVENI ODGOJ

UČENICI: zdrava prehrana i higijena- I-IV r; pubertet –Vr; Hepatitis B-VI r; Tuberkuloza-VIIr
Profesionalna orijentacija, samopregled dojke i testisa –VIIIr;
Rizično ponašanje - alkohol, pušenje, droge, kontracepcija, spolno prenosive bolesti - srednja škola
RODITELJI: zdrava prehrana, ovisnosti, pubertet, najčešće bolesti dječje dobi
NASTAVNICI - učiteljska vijeća, stručni aktivi- droge, pušenje, alkohol, AIDS

8. HIGIJENSKA KONTROLA  ŠKOLA I ŠK. KUHINJA

9. SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE ZARAZNIH BOLESTI

   
   
© Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije