Menu

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo

Brodsko-posavske županije Slavonski Brod

 

 Za ravnatelja Zavoda može se imenovati osoba koja osim Zakonom propisanih uvjeta ispunjava i slijedeće uvjete:

- mora imati završen sveučilišni diplomski studij,

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci

Mandat traje četiri godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se Zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, 35 000 Slavonski Brod, V. Nazora 2A, pp129., s naznakom "za natječaj – izbor ravnatelja" .

 Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Obavijest o izabranom kandidatu biti će dostavljena podnositeljima prijave u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu.

 

Zavod za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije
Slavonski Brod, Nazorova 2a, PP129.