Menu

ovisnosti

Zaštita mentalnog zdravlja

Mentalno zdravlje je stanje dobrobiti, važan izvor snage i sigurnosti u kojem svaki pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, zadovoljan je i pozitivan, sposoban ostvariti zadovoljavajuće prijateljske odnose s drugim ljudima, radi produktivno te je sposoban pridonositi zajednici.

Mentalni poremećaji se definiraju kao psihološka i biološka disfunkcija, odnosno disfunkcija u ponašanju pojedinca te uključuju niz smetnji od poremećaja afekta, opažanja, mišljenja, inteligencije, pažnje, nagona i volje, do poremećaja svijesti i njihove kombinacije. Osobe s mentalnim poremećajima imaju povećani morbiditet i mortalitet od tjelesnih bolesti. Za zaštitu mentalnog zdravlja važno je nekoliko područja djelovanja: podrška roditeljstvu i ranim godinama života, promicanje mentalnog zdravlja u školama, na radnom mjestu, podrška zdravom starenju, skrb za skupine pod povećanim rizikom za duševne poremećaje, prevencija depresije i samoubojstava, prevencija nasilja i upotrebe sredstava ovisnosti, smanjenje društvene izolacije i stigmatizacije oboljelih od duševnih bolesti.
Zaštitu mentalnog zdravlja provodimo kroz unaprjeđenje i očuvanje mentalnog zdravlja te rano otkrivanje, liječenje i rehabilitaciju duševnih poremećaja i poteškoća, a mjere zaštite mentalnog zdravlja obuhvaćaju slijedeće populacije i aktivnosti:

 

SLIKA PSIHOLOG RAZGOVARA SA PACIJENTOM PRILIKOM TERAPIJE

Savjetovanje o zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata kroz “Savjetovalište za mlade''

pružanje pomoći i podrške djeci i njihovim obiteljima u rješavanju problema i poteškoća vezanih uz psihofizički rast i razvoj, školovanje, učenje i ponašanje, prilagodbu na životne promjene i izazove, eksperimentiranje i uporaba sredstava koje mogu stvoriti ovisnost

Savjetovanje usmjereno na zaštitu mentalnog zdravlja odraslih

pomoć i podrška osobama pod povećanim rizikom za razvoj mentalnih poremećaja, savjetovanje osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja, osoba s invaliditetom ili mentalnom retardacijom za što bolju inkluziju i smanjenje disabiliteta, te destigmatizaciju

Savjetovanje usmjereno zaštiti mentalnog zdravlja starijih osoba

pomoć i podrška zdravom starenju, promocija zdravih stilova života starijih osoba, preporuke za očuvanje i unaprjeđenje kvalitete života, prilagodba novonastalim životnim okolnostima (gubitak bračnih partnera, odlazak u mirovinu i sl.)

Individualni i grupni tretmani

U ovom dijelu rada provode se individualni i grupni tretmani. Individualno se provode liječnički pregledi (pregled liječnika specijaliste, psihijatrijski pregled), individualni savjetovališni psihosocijalni tretman te rad na modifikaciji ponašanja. Grupni tretman obuhvaća rad dviju grupa – grupna psihoanalitička terapija neurotskih pacijenata te grupna psihoterapija pacijenata s anksioznim poremećajima, poremećajima raspoloženja, poremećajima osobnosti i ovisnika.

Korisnici

 • Djeca školske dobi (od 10 godina starosti na dalje)
 • Adolescenti; srednjoškolci
 • Studenti
 • Mlade osobe do 25 godina starosti
 • Osobe od 25 godina starosti na dalje

.

Korisne informacije

Za uključivanje u tretman nije potrebna uputnica već samo zdravstvena iskaznica.

U slučaju da postoji ranija medicinska dokumentacija koja je povezana s razlogom dolaska u Službu ili bi bila značajna za tretman – preporučljivo je i korisno ponijeti nalaze na uvid.

Potrebno je naručiti se telefonom ili osobno doći u Službu i dogovoriti termin prvog dolaska.

Pri prvom dolasku maloljetnih osoba važno je prisustvo barem jednog roditelja ili skrbnika radi davanja suglasnosti/pristanka na daljnji tretman.

U tretman Službe moguće je uključiti se svojevoljno ili prema uputi liječnika obiteljske medicine, škole, centara za socijalnu skrb i pravosudnih tijela.

Sve usluge za korisnike su besplatne.

Što sve može uključivati tretman?

 •  Inicijalni/uvodni intervju
 • Prikupljanje socioanamnestičkih podataka
 • Kratko savjetovanje usmjereno na problem
 • Individualno i/ili grupno savjetovanje
 • Obiteljsko savjetovanje
 • Partnersko/bračno savjetovanje
 • Psihoterapijski rad
 • Rad na modifikaciji ponašanja
 • Učenje socijalnih i komunikacijskih vještina
 • Učenje adekvatnih načina suočavanja i nošenja sa stresom i problemima
 • Psihologijska obrada i testiranje
 • Psihološko savjetovanje
 • Play Attention program (od 6 godina starosti na dalje)
 • Testiranje na droge
 • Pregled s preporukom liječnika specijaliste školske medicine i/ili psihijatra
 • Zdravstveno-socijalne intervencije
 • Savjetovanje usmjereno na prevenciju razvoja težih mentalnih poremećaja i/ili bolesti ovisnosti
 • Savjetovanje u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi
 • Savjetovanje u vezi članova obitelji s psihičkim, intelektualnim ili drugim poteškoćama

slika grupna terapija

Mogući razlozi dolaska

 • Poteškoće u pažnji i koncentraciji
 • Poteškoće u učenju
 • Ispitna i socijalna anksioznost
 • Poteškoće i promjene u ponašanju; rizično ponašanje
 • Poteškoće u socijalnim odnosima (obitelj, vršnjaci)
 • Poteškoće u komunikaciji
 • Eksperimentiranje i poteškoće uzrokovane sredstvima ovisnosti (cigarete, alkohol, droge, klađenje/kocka, računalne igrice/internet)
 • Poteškoće u prilagodbi (razvod roditelja, promjena škole/mjesta stanovanja, promjene u obiteljskom ili osobnom životu i svakodnevnim zahtjevima i obvezama)
 • Poteškoće funkcioniranja
 • Spolno sazrijevanje i ponašanje
 • Poteškoće i promjene u ponašanju; rizično ponašanje
 • Poteškoće u odnosima s drugima (obitelj, supružnici/partneri, roditelji/djeca, kolege)
 • Poteškoće u komunikaciji
 • Poteškoće u pamćenju i organizaciji
 • Eksperimentiranje i poteškoće uzrokovane sredstvima ovisnosti (cigarete, alkohol, droge, klađenje/kocka, računalne igrice/internet)
 • Reakcije na težak stres i poremećaji u prilagodbi (razvod, smrt bliske osobe, gubitak posla i slične druge promjene u obiteljskom ili osobnom životu koje utječu na funkcioniranje i ispunjavanje svakodnevnih zahtjeva i obaveza)
 • Emocionalne poteškoće i promjene raspoloženja
 • Anksiozni, panični, fobični i opsesivno kompulzivni poremećaji
 • Psihosomatske tegobe
 • Poteškoće spolnog i reproduktivnog zdravlja i funkcioniranja
 • Razvojne životne promjene (srednja i starija životna dob)