Menu

nabava header

Obavijest temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13) (sprječavanje sukoba interesa)


Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13) čl.13. st.9. toč. 1. objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz stavka 2. točke 1. članka 13. ili s njime povezane osobe u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi:

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Dubravka Pracny, dr.med.dent.

PEKARA PRACNY d.o.o.

 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA POGLEDAJTE OVDJE.

 

1. OBAVIJEST O POČETKU POSTUPKA - EMV-01/17 PODLOGE

2. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave EMV-01/17 PODLOGEObavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave EMV-01/17 PODLOGE

haop2

HPV poveznica

preventivni program

akreditacija

haccp sustav

pelud

riz