Menu
logo bijeli
 
Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Vladimira Nazora 2A, 35000 Slavonski Brod

epidemiologija header

Aktivnosti

Služba za epidemiologiju kontinuirano prati i analizira epidemiološku situaciju na području Županije, te provodi opće i posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Brodsko-posavske županije.

Aktivnosti službe su: 

 • praćenje kretanja zaraznih bolesti, rano otkrivanje izvora zaraze i puteva prijenosa na temelju prijava zaraznih bolesti s intervencijom i provedbom mjera suzbijanja obzirom na pojedinačnu ili epidemijsku pojavu,
 • nadzor nad kliconošama akutnih i kroničnih zaraznih bolesti, te vođenje registara,
 • zdravstveni nadzor nad određenim kategorijama zaposlenih osoba: koje obavljaju poslove u proizvodnji i prometu namirnica, odnosno opskrbi pučanstva pitkom vodom, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama, odnosno pitkom vodom, pregledi osoba koje obavljaju poslove u školama i drugim ustanovama za djecu i mlade, pregledi zdravstvenih djelatnika koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, obavljaju preglede, liječenje, njegu bolesnika i osoba koje rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova.
 • zdravstveni nadzor nad putnicima u međunarodnom prometu prema Međunarodnom sanitarnom pravilniku,
 • nadzor nad provođenjem obveznih imunizacija na području Županije, potrošnjom cjepiva po Programu, izdavanjem cjepiva u ordinacije koje sudjeluju u Programu, prikupljanjem mjesečnih izvješća s terena, objedinjavanjem potreba za cjepivima s nabavkom od centralnog distributera te raspodjela prema mjestima rada, odnosno ordinacijama na području Županije,
 • praćenje i evidencija eventualnih nepoželjnih nuspojave s postvakcinalnim komplikacijama,
 • izrada mjesečnog i godišnjeg izvješća o izvršenim obveznim imunizacijama, planovi cijepljenja za slijedeću godinu, periodični plan nabave cjepiva, organizacija, kontrola i evakuacija,
 • u djelokrugu antirabične ambulante je anketiranje i cijepljenje protiv bjesnoće po epidemiološkim indikacijama,
  cijepljenje s ostalim cjepivima izvan obveznog programa, a po epidemiološkim indikacijama,
 • kontinuirana provedba zdravstvenig odgoja i prosvjećivanje ugroženih osoba u okviru mjera za sprečavanje bolesti, a posebno provođenjem tečaja tzv. "Higijenskog minimuma" za osobe zaposlene u proizvodnji i prometu namirnica,
 • temeljem trajnog plana i programa nadzire se provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, a po potrebi i provode preventivni i protuepidemijski postupci za područje Županije.

Područja od posebnog interesa ove Službe

 

Unazad nekoliko desetljeća u okviru ispitivanja zavičajne patologije istraživači Službe su uključeni i u posebne projekte prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i znanstveno-istraživačke projekte istraživanja endemske nefropatije i karcinoma gornjeg urotela.
Zadnjih nekoliko godina isto je slučaj sa nekoliko prirodnožarišnih zoonoza prisutnih na području ove Županije.

 

slika djelatnik ZZJZBPŽ cijepi pacijenta

Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje HIV/AIDS

slika epruveta za vađenje krvi radi analize na HIV / AIDS

Od 01. ožujka, 2006. u okviru Službe otvoren je Centar za besplatno i anonimno HIV testiranje i savjetovanje (CTS). U savjetovalištu rade dva savjetnika od kojih je jedan koordinator. Oni nastoje, u suradnji s korisnicima, pomoći savjetom te testiranjem na HIV infekciju. Osnovni cilj rada CTS-a je povećati dostupnost dobrovoljnom, anonimnom i besplatnom testiranju i savjetovanju cijeloj populaciji, osobito osobama u skupinama rizičnog ponašanja. Radom u Centru nastoji se utjecati na usvajanje pozitivnih životnih stavova i stilova kao što su: odgovorno spolno ponašanje, nekorištenje psihoaktivnih droga, a kada se rizici dogode pomoći po principima dragovoljnosti, besplatnosti i anonimnosti za korisnika, a ovaj način održavati nisku razinu oboljelih od HIV/AIDS-a i smanjiti rizik od povećanog širenja bolesti u budućnosti.

Zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, čl.26 (NN 79/07; 130/17) i Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (NN 23/94) higijensko-epidemiološka služba provodi zdravstveni nadzor nad osobama:

 • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju,
 • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,
 • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece,
 • koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova,
 • koje se u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanjem higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, »wellness« centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.), kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice,
 • koje izlučuju klice trbušnog tifusa,
 • za koje se sumnja da su kliconoše drugih zaraznih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji,
 • koje u Republiku Hrvatsku dolaze iz država u kojima postoji bolest malarije, kolere, virusnih hemoragijskih groznica ili drugih bolesti određenim međunarodnim ugovorom kojeg je Republika Hrvatska stranka,
 • koje dolaze u Republiku Hrvatsku kao tražitelji međunarodne zaštite, azilanti i osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom,
 • strancima koji u Republiku Hrvatsku dolaze na školovanje, stručno usavršavanje ili privremeni rad kao i članovi njihovih obitelji koji zajedno s njima dolaze u Republiku Hrvatsku.

Cijepljenje

Ova Služba provodi imunoprofilaksu: aktivnu cijepljenjem i/ili pasivnu imunoglobulinima

 • protiv bjesnoće- sve osobe izložene zarazi virusom bjesnoće
 • protiv žute groznice- osobe koje putuju u strane zemlje
 • protiv hepatitisa B- nakon izloženosti, obiteljski kontakti, zdravstveni radnici
 • protiv pneumokokne bolesti- osobe kojima je odstranjena slezena
 • protiv trbušnog tifusa- prema epidemiološkim indikacijama
 • protiv gripe- zdravstveni radnici, kronični bolesnici, osobe starije od 65 godina
 • protiv krpeljnog meningoencefalitisa-osobe koje borave u blizini prostora u kojima ima krpelja
 • protiv kolere- osobe koje putuju u strane zemlje
 • ostala cijepljenja

Pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom

SANITARNI PREGLED- zdravstveni pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom
Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07;113/08;43/09;130/17) i Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN23/94), zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom odnosno vodom, za ljudsku potrošnju obuhvaća:

1. prije stupanja u radni odnos:
a) liječnički pregled na zarazne bolesti koje se mogu prenositi namirnicama odnosno pitkom vodom i na gnojna oboljenja.
b) uzimanje materijala i bakteriološki pregled stolice na salmonele i šigele (kliconoštvo),
c) uzimanje materijala i laboratorijski pregled stolice na parazite Enterobius (Oxyuris) vermicularis, Hymenolepis nana, Entamoeba histoytica, Taenia solium i Lamblia intestinalis,
d) rendgensko snimanje pluća ako se na temelju liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća.

2. povremeni zdravstveni pregled tijekom uposlenja:
a) jedanput godišnje (liječnički pregled, bakt. pregled stolice na kliconoštvo i lab. pregled stolice na parazite
b) svakih šest mjeseci ( pregled stolice na kliconoštvo)

slika sanitarnih iskaznica i obrazaca za epidemiološki zdravstveni nadzor

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU I JAVNO ZDRAVSTVO

Vladimira Nazora 2A, 35000 Slavonski Brod

Trajna pripravnost epidemiologa 24h/ 7dana
Broj mobitela pripravnosti: 091/517-04-26

izv.prof.prim.dr.sc.Ante Cvitković,dr.med.
spec. epidemiologije - voditelj službe

 

Ostali djelatnici:

Marijana Valjetić, dipl.ing.
Kristina  Garić-Opačak, san.ing
Nikola Opačak, med.teh.
Davorin Požega ,med.teh.
Marija Jukić, med. sestra
Dina Valentić, univ.bacc.med.techn.
 
 

Ambulanta 1- 035/447-228-lokal 128
Ambulanta 2- 035/447-228-lokal 129
Ambulanta 3- 035/447-228-lokal 130

e-mail:epidsb@zzjzbpz.hr

HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA

M. Gupca 40B, 35400 Nova Gradiška

Zorana Marić, dr. med.
spec. epidemiologije

Ostali djelatnici:

Ivanka Grgić, dipl. ing.
Emica Pavić, med.sestra

tel.: 035/363-306- ambulanta
tel./fax:035/225-920
e-mail:zzjzsbhesng@sb.t-com.hr
hesng@zzjzbpz.hr

Radno vrijeme:

od 07:00 do 15:00 sati
pauza od 10:00 do 10:30 sati

JAVNO ZDRAVSTVO

 

Matije Gupca 40b, 35400 Nova Gradiška

Igor Ivić-Hofman, dr.med.
spec. epidemiologije
Ivana Vlaović,bacc.med.techn.
Besplatni telefon/preventivni Nacionalni programi:0800/200-164
tel: 035/225-922, 035/361-262

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda i petak
prije podne od 07:00 do 15:00 sati
utorak i četvrtak
poslijepodne od 11:00 do 19:00 sati