Menu
logo bijeli
 
Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Vladimira Nazora 2A, 35000 Slavonski Brod

ovisnosti

O službi

Dosadašnji rad Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti obuhvaćao je unaprjeđenje i očuvanje mentalnog zdravlja, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitaciju duševnih poremećaja, prevenciju, dijagnosticiranje i izvanbolničko liječenje ovisnosti, psihosocijalni rad s konzumentima i ovisnicima te savjetovališni rad s članovima obitelji korisnika.

Svom navedenom problematikom bavi se multidisciplinarni tim naše Službe (specijalist psihijatar, specijalist školske medicine, psiholozi, socijalni radnik).

Za razgovor, savjetovanje, dijagnostiku i liječenje u našoj Službi nije potrebna uputnica liječnika obiteljske medicine. U Službu se dolazi nakon prethodnog telefonskog naručivanja, a pacijenti nakon razgovora i dijagnostičke obrade dobivaju nalaz liječnika specijaliste ili nalaz psihologa s preporukama za nastavak tretmana.

Rad obuhvaća i suradnju s raznim ustanovama poput škola, centara za socijalnu skrb, pravosudnih tijela i drugim zdravstvenim ustanovama te s nevladinim udrugama i organizacijama. Služba također organizira i sudjeluje u raznim promotivnim i edukativnim aktivnostima s ciljem informiranja javnosti o poteškoćama mentalnog zdravlja i ovisnosti.

slika psiholog razgovara sa pacijentom

Zaštita mentalnog zdravlja

Služba se bavi onim dijelom mentalnog zdravlja koje je usmjereno na prevenciju, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja. Zaštita mentalnog zdravlja mladih, prevencija razvoja i što raniji početak liječenja mentalnih poremećaja najbolji su način da se kasnije smanji učestalost i težina psihičkih poremećaja, što je vrlo važno budući da, prema epidemiološkim podacima, psihijatrijski poremećaji spadaju među najteže poremećaje obzirom na proširenost, dugotrajnost, težinu i posljedice tih poremećaja. Mjere zaštite mentalnog zdravlja obuhvaćaju psihosocijalni tretman i savjetovališni rad s djecom, mladima i odraslima te njihovim članovima obitelji. Razlozi dolaska korisnika u Službu su različiti: poteškoće vezane uz psihofizički rast i razvoj, adolescentne krize, izostanci i loš uspjeh u školi, problemi i poremećaji u ponašanju, eksperimentiranje s drogama, prekomjerne konzumacije alkohola, problematično klađenje, psihičke smetnje koje su uzrokovane obiteljskim problemima, disharmonički i disfunkcionalni odnosi u braku i/ili obitelji, poremećaji prilagodbe (npr. gubitak posla, smrt bliske osobe, razvod), psihičke smetnje uzrokovane stresom (reaktivna psihička stanja), anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja, poremećaji spavanja, seksualnog funkcioniranja te drugi razni otežavajući poremećaji i poteškoće. Svakako je važan i potreban sustavan rad i pomoć ne samo oboljelima, već i njihovim obiteljima koje se susreću s tim problemima.

SAZNAJ VIŠE

Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti

Izvanbolničko liječenje ovisnosti provode ovlašteni liječnici specijalisti propisivanjem i nadzorom supstitucijske terapije i preporukama za dijagnosticiranjem bolesti ovisnosti i pratećih stanja. U sklopu terapijskog tretmana ovisnika prema potrebi provodi se psihologijska dijagnostika, a prema procjeni korisnici nastavljaju psihologijski tretman koji se provodi kao individualni i obiteljski savjetodavni rad, psihosocijalni tretman i rad na modifikaciji ponašanja. Obiteljski savjetovališni tretman se provodi u slučajevima kada obitelj pristaje na to. Multidisciplinarni tim skrbi i o socijalnom aspektu ovisnika, resocijalizaciji, kao i kontroli po izlasku iz penalnih ustanova. Opijatskim ovisnicima, ukoliko stadij njihove bolesti to iziskuje, propisuje se supstitucijska terapija. Ovisnici o opijatima koji su u remisiji dolaze na savjetovanje i kontrolu apstinencije. Osim pregleda liječnika specijaliste ili psihijatrijskih pregleda tijekom kojih se ovisnicima ordinira farmakoterapija (supstitucijska terapija, terapija komorbiditetnih psihijatrijskih poremećaja) s ovisnicima se provodi individualni savjetovališni tretman, individualna psihoterapija ponašanja te individualna površinska psihoterapija. Tijekom liječenja provodi se toksikološka analiza urina kako bi se utvrdila apstinencija od psihoaktivnih tvari, kao i uzimanje propisane terapije. 

SAZNAJ VIŠE

Play Attention

Što je Play Attention program i kako funkcionira?

slika djevojčice se raduju igranju play attention igrice

Play Attention je sveobuhvatni sustav za uvježbavanje održavanja pažnje nastao kombinacijom skeniranja moždanih impulsa, kognitivnih vježbi te tehnika oblikovanja ponašanja. To je računalni program koji sadrži razne igre, a koristi moždane valove koji pokreću igru. Sistem sadrži narukvicu opremljenu senzorima koji su bežično povezani s računalom. Ukoliko se igrač usredotoči na objekt na ekranu, tada samom svojom pažnjom igra računalnu igru ne dodirujući ni tipkovnicu ni računalni miš (npr. korisnik svojim mislima, odnosno pažnjom ima zadatak spustiti ronioca na dno mora i skupiti bodove u obliku novčića). Ukoliko mu pažnja oslabi, objekt na ekranu se prestane pomicati u željenom smjeru te igra prestaje. U tom trenutku igrač, ukoliko želi ponovo pokrenuti igru, mora se ponovo koncentrirati na objekt. Dakle, narukvica putem senzora mjeri moždanu aktivnost koja indicira pažnju i prenosi taj signal bežično računalu na kojem se odvija igrica. Program se sastoji od pet osnovnih igara koje pospješuju: izdržljivost pažnje, vizualno praćenje, usmjerenost na zadatak, diskriminaciju podražaja, kratkoročno, radno i prostorno pamćenje te socijalne vještine. Program također mjeri i impulzivnost korisnika te s vremenom omogućava jačanje samokontrole.

Za razliku od uobičajenih računalnih igrica koje se mogu igrati automatski, igrice Play Attention programa zahtijevaju aktivno usmjeravanje i zadržavanje pažnje i koncentracije. Tijekom vremena, uz pomoć kontinuiranih vježbi korisnik nauči promatrati svoju pažnju u stvarnom vremenu te opažati što ju povećava, a što slabi i tako ju uvježbavati. Program prati osobne rezultate svakog korisnika i prema algoritmu postavlja ciljeve korisniku koji ga vode osobnom napretku.

Za koga je i za što namijenjen?

 

Play Attention prvenstveno je bio namijenjen za djecu s ADHD-om. Nemogućnost završavanja zadataka, održavanja pažnje, organiziranja vlastitih aktivnosti, zaboravljivost, laka ometenost prati djecu s ADHD-om tijekom njihovih života i ne prestaje ni u odrasloj dobi. Statistike pokazuju da su djeca s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti bez adekvatnog tretmana pod većim rizikom od neuspjeha u školi ili postižu uspjeh ispod njihovih intelektualnih sposobnosti, ponavljaju razred, često budu udaljena sa sata iz škole ili mogu imati poteškoća u ponašanju i socijalnim odnosima zbog povišene impulzivnosti. Učestalo korištenje sistema pomaže produljiti i učvrstiti fokus pažnje, te pospješuje uspostavljanje veće samokontrole kod osoba s ADHD poremećajem, iako nije namijenjen isključivo za osobe s tim poremećajem. U tretman se mogu uključiti djeca, mladi i odrasli koji žele produljiti vlastitu pažnju i koncentraciju, pospješiti ignoriranje ometajućih podražaja, olakšati dovršavanje zadataka te razviti vještine pamćenja i organizacije. Stečene vještine korisnik može upotrijebiti u vlastitom poslu, školi i kod kuće. Minimalna starosna dob potrebna za uključivanje u tretman je 6 godina.

 

Koliko dugo traje tretman?

 

Potrebno je otprilike 20 tretmana Play Attention programom kako bi se vidjeli pozitvni rezultati, a preporučljivo je ukupno 40 do 60 tretmana kako bi korisnik dugoročno zadržao naučene vještine. Jedan susret traje otprilike 45 minuta, a obavlja se obično jednom tjedno ili jednom svaka dva tjedna prema dogovoru te u skladu s mogućnostima i obvezama korisnika.

 

Kako se uključiti u Play Attention tretman?

 

Zainteresirani se mogu javiti u Zavod za javno zdravstvo u Službu za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti na adresu A. Cesarca 71, na kontakt telefon: 035/411-319 ili na e-mail: savjetovaliste@zzjzbpz.hr. Pri tome nije potrebna liječnička uputnica, već samo zdravstvena iskaznica, a tretman je besplatan.

Kontakti

SLAVONSKI BROD

Augusta Cesarca 71, 35000 Slavonski Brod

tel: 035/411-319
fax: 035/415-898

e-mail: ovisnosti@zzjzbpz.hr
            savjetovaliste@zzjzbpz.hr

NOVA GRADIŠKA

Matije Gupca 40, 35400 Nova Gradiška

tel: 035/363-308

RADNO VRIJEME

 

 

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK
prije podne od 07.00 do 15.00 sati
pauza od 10.00 do 10.30

UTORAK I ČETVRTAK
poslijepodne od 11.00 do 19.00 sati
pauza od 14.00 do 14.30

Djelatnici

Voditeljica Službe:
Senka Gabud Gjurčević, dr.med. spec. psihijatar
 
Ana Kolovrat, dr.med. spec. psihijatar
Tamara Brezičević, dipl. socijalna radnica
Biljana Vasilevski Rački,prof.psiholog
Ivana Zovak, mag.psych.
Ljubica Bikčević,med.sestra
Marina Ošap, med.sestra